Kredyty - Spółdzielcza Grupa Bankowa
Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

 Zgadzam się
 Zgadzam się
login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyty - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Znajdź swój Bank

Oferta Dla Firmy Kredyty

Kredyt w rachunku bieżącym

 • Finansowanie bieżącej działalności
 • Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • Udzielany na 12 miesięcy, z możliwością odnowienia
 • Niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt
 • Dogodne formy zabezpieczeń

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt w rachunku bieżącym

Podręczny kredyt obrotowy

Masz wolny zawód albo prowadzisz działalność w sektorze rolno-spożywczym, pojawił się problem z finansowaniem bieżącej działalności – skorzystaj z Podręcznego kredytu obrotowego w SGB-Banku S.A.

Twoje korzyści:

 • minimum formalności
 • limit kredytowy do wykorzystania przez 36 miesięcy
 • spłaty dokonywane automatycznie z wpływów na rachunek
 • każda wpłata pomniejsza zadłużenie – dając możliwość dalszego wykorzystywania środków w ramach przyznanego limitu kredytowego
 • dogodne zabezpieczenia spłaty kredytu

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Podręczny kredyt obrotowy

Kredyt rewolwingowy

 • finansowanie bieżącej działalności
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • każda spłata kredytu powoduje odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • dogodne formy zabezpieczeń

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt płatniczy

 • doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych
 • każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu bez możliwości jego odnowienia
 • termin spłaty do 90 dni
 • atrakcyjne oprocentowanie

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt płatniczy

Kredyt inwestycyjny

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizacje i zwiększenie majątku trwałego
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
 • indywidualne zasady spłaty kredytu
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny dla firm leasingowych

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do rozwoju istniejącej działalności w zakresie świadczenia usług leasingu, tj.: zakupu lub refundacji zakupu nowych środków trwałych, oddawanych przez firmę leasingową do użytkowania korzystającym lub użytkowania i pobierania pożytków na podstawie umów leasingowych.

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt inwestycyjny dla firm leasingowych

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem istniejącej działalności gospodarczej oraz nowej działalności (finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizacja istniejących środków trwałych), a także finansowanie pierwszego wyposażenia w środki obrotowe (niezbędne do uruchomienia działalności i będące następstwem podjętej inwestycji)
 • niski wkład własny
 • indywidualne zasady spłaty kredytu
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

Kredyt unijny SGB

 • Przeznaczony na inwestycje, które zostaną dofinansowane z zagranicznych środków pomocowych
 • Korzystne oprocentowanie
 • Finansowanie nawet 100% przedsięwzięcia
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału
 • Indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb Klientów

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt unijny SGB

Kredyt hipoteczny

 • udzielany jest wyłącznie przez banki spółdzielcze
 • może zostać przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • stanowi zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt hipoteczny

Kredyt technologiczny

 • Na realizację inwestycji technologicznej
 • Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Częściowo spłacany w formie premii technologicznej wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dokumentacja konkursowa niezbędna przy ubieganiu się o premię technologiczną udostępniona jest na stronie BGK)
 • Rozpoczęcie inwestycji dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie w BGK
 • Udzielany wyłącznie w złotych

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt obrotowy

 • finansowanie bieżącej działalności
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach
 • indywidualne zasady spłaty kredytu
 • dogodne formy zabezpieczeń

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt obrotowy

Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

 • możliwość kredytowania przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji i remontów,
 • możliwość skorzystania z premii termomodernizacyjnej/remontowej na spłatę części kredytu wykorzystanego na przedsięwzięcie,
 • brak ograniczeń ustawowych dotyczących udziału wkładu własnego/kredytu w ogólnym koszcie inwestycji,
 • brak ograniczeń ustawowych dotyczących okresu kredytowania.

Inwestorzy zaciągający kredyty termomodernizacyjne i remontowe po spełnieniu określonych w Ustawie warunków otrzymują premię z BGK, która obligatoryjnie zostaje przeznaczona na spłatę części kredytu, zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe.

Korzyści:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego spłaci do 20% kwoty kredytu;
 • Opóźnienie spłaty kapitału;
 • Korzystnie można sfinansować zaplanowane przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji i remontów.

Dokumenty potrzebne by ubiegać się o kredyt?

 • wniosek o udzielenie kredytu, który pomoże Ci uzupełnić nasz doradca,
 • dokumenty statutowe firmy,
 • dokumenty finansowe świadczące o posiadaniu zdolności kredytowej.

Dodatkowo:

 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii termomodernizacyjnej:
  • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej,
  • oryginał audytu energetycznego,
 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii remontowej:
  • wniosek o przyznanie premii remontowej,
  • oryginał audytu remontowego,
  • w przypadku inwestora będącego beneficjentem pomocy publicznej zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanych w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych,
  • dokument potwierdzający rozpoczęcie użytkowania budynku wielorodzinnego przed dniem 14 sierpnia 1961r., a w przypadku braku możliwości udokumentowania tego faktu – pisemne oświadczenie potwierdzające fakt użytkowania tego budynku przed w/w datą,

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

Kontakt z doradcą

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) zgodnie z RODO.

Ponadto wyrażam zgodę:

1 na wysyłanie przez SGB-Bank S.A. na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 na wysyłanie przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez SGB-Bank S.A. mojego numeru telefonu do kontaktów z automatycznych systemów wywołujących w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) mojego numeru telefonu do kontaktów z automatycznych systemów wywołujących w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 - zgoda obowiązkowa przy podaniu adresu email, 2 - zgoda obowiązkowa przy podaniu numeru telefonu

Prosimy o zaznaczenie pola poprzez wstawienie znaku „✓”. Zaznaczenie pola oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SGB-BANK W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM ODPOWIEDZI NA PANA/PANI PYTANIE

  1. [dane administratora danych] SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań (dalej: SGB-Bank) informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
  2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez SGB-Bank za Pana/Pani zgodą wyrażoną w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania kontaktów mailowych lub kontaktów telefonicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania odpowiedzi od SGB-Banku na przesłane przez Pana/Panią wiadomości.
  3. [odbiorcy danych] SGB-Bank może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz SGB-Banku usługi prawne i serwisowe.
  4. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane będą przetwarzane doraźnie do chwili przekazania Panu/pani odpowiedzi na przesłaną wiadomość np. dot. informacji o produktach i usługach SGB-Banku. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody. SGB-Bank pozostawi jednak imię, nazwisko – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych cofniętą zgodą.
  5. [katalog Pana/Pani praw] W granicach przepisów prawa ma Pan/Pani prawo:
   a) dostępu do treści swoich danych,
   b) ich sprostowania,
   c) ich usunięcia,
   d) ograniczenia ich przetwarzania,
   e) przenoszenia danych.
  6. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych pisemnie na adres SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, lub elektronicznie na adres: iod@sgb.pl.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że SGB-Bank przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 • Wypełnij formularz!
  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą!