Kredyty - Spółdzielcza Grupa Bankowa
Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

 Zgadzam się
 Zgadzam się
login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyty - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Znajdź swój Bank

Oferta Dla Firmy Kredyty

Kredyt w rachunku bieżącym

 • finansowanie bieżącej działalności
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • udzielany na 36 miesięcy, z możliwością odnowienia
 • niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt
 • dogodne formy zabezpieczeń

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt rewolwingowy

 • finansowanie bieżącej działalności
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • każda spłata kredytu powoduje odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • dogodne formy zabezpieczeń

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt inwestycyjny

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizacje i zwiększenie majątku trwałego
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
 • indywidualne zasady spłaty kredytu
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny dla firm leasingowych

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do rozwoju istniejącej działalności w zakresie świadczenia usług leasingu, tj.: zakupu lub refundacji zakupu nowych środków trwałych, oddawanych przez firmę leasingową do użytkowania korzystającym lub użytkowania i pobierania pożytków na podstawie umów leasingowych.

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt inwestycyjny dla firm leasingowych

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem istniejącej działalności gospodarczej oraz nowej działalności (finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizacja istniejących środków trwałych), a także finansowanie pierwszego wyposażenia w środki obrotowe (niezbędne do uruchomienia działalności i będące następstwem podjętej inwestycji)
 • niski wkład własny
 • indywidualne zasady spłaty kredytu
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

Kredyt unijny SGB

 • przeznaczony na inwestycje, które zostaną dofinansowane z zagranicznych środków pomocowych
 • korzystne oprocentowanie
 • finansowanie nawet 100% przedsięwzięcia
 • możliwość karencji w spłacie kapitału
 • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb Klientów

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt unijny SGB

Kredyt w biznesie

 • może zostać przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej, w tym rolniczej,  refinansowanie zaciągniętych kredytów w innych instytucjach finansowych związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • udzielany w PLN i EUR, nawet na 15 lat

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt w biznesie

Kredyt technologiczny

 • kredyt przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują realizację innowacyjnej inwestycji (na terenie Polski)
 • inwestycja musi dotyczyć wdrożenia rozwiązania technologicznego, które nie występowało wcześniej w przedsiębiorstwie i prowadzi do wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów
 • ważne – wdrażana innowacyjność musi wykazywać pozytywny efekt środowiskowy
 • rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej może nastąpić dzień po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego
 • wysokość bezzwrotnej premii wynosi od 15%-70% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027 –>  https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski) i przeznaczona jest w całości na spłatę kapitału kredytu
 • przyznanie dotacji uzależnione jest od wyników oceny projektu w ramach konkursu tzn. każdy złożony wniosek rozpatrywany jest przez BGK oraz grono ekspertów, które weryfikuje, czy dany projekt spełnia wymagane kryteria:
  • 5 kryteriów formalnych → na etapie oceny przedsiębiorca ma możliwość uzupełnienia lub poprawienia wniosku o dofinansowanie w zakresie danego kryterium formalnego na wezwanie komisji
  • 12 kryteriów merytorycznych oceny z czego część to kryteria obligatoryjne (brak spełnienia chociaż jednego kryterium powoduje odrzucenie wniosku), a część to kryteria rankingujące (każde z nich ma odpowiednią punktację, która ostatecznie decyduje o przyznaniu dotacji)
 • kredyt na realizację inwestycji technologicznej z częściową spłatą kapitału kredytu z premii technologicznej udzielanej przez BGK realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027, Działanie 2.30 Kredyt Technologiczny Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom
 • informacje o premii technologicznej można znaleźć na stronie BGK – https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-kredyt-technologiczny/

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt obrotowy

 • finansowanie bieżącej działalności
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach
 • indywidualne zasady spłaty kredytu
 • dogodne formy zabezpieczeń

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt obrotowy

Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią BGK

Kredyt może zostać przeznaczony na realizację przedsięwzięcia:

 • termomodernizacyjnego
 • termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE
 • termomodernizacyjnego wraz z wzmocnieniem budynku wielkopłytowego oraz wersja
 • termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE wraz z wzmocnieniem budynku wielkopłytowego
 • remontowego

Kredyt dla inwestora uprawnionego zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków:

 • wspólnota mieszkaniowa
 • spółdzielnia mieszkaniowa
 • jednostka samorządu terytorialnego
 • spółka prawa handlowego
 • społeczna inicjatywa mieszkaniowa
 • towarzystwo budownictwa społecznego

Kredyt częściowo spłacany jest z premii remontowej i grantu termomodernizacyjnego przyznawanych przez BGK.

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią BGK

Kredyt ekologiczny

 • kredyt przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia)
 • efektem tej inwestycji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia
 • rozpoczęcie realizacji inwestycji ekologicznej musi nastąpić przynajmniej dzień po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego
 • wysokość bezzwrotnej premii wynosi od 25% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji i przeznaczona jest w całości na spłatę kapitału kredytu
 • przyznanie dotacji uzależnione jest od wyników oceny projektu w ramach konkursu tzn. każdy złożony wniosek rozpatrywany jest przez BGK, które weryfikuje, czy dany projekt spełnia wymagane kryteria, które zostały opisane w Zał. nr 1 do Regulaminu wyboru projektów 3.01 – Kredyt ekologiczny FENG
 • kredyt na realizację inwestycji ekologicznej z częściową spłatą kapitału kredytu z premii ekologicznej udzielanej przez BGK realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027, Działanie 3.01 Kredyt ekologiczny Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw
 • informacje o premii ekologicznej można znaleźć na stronie BGK – https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/kredyt-ekologiczny/

 

O dostępność i szczegóły oferty zapytaj w swoim Banku Spółdzielczym SGB.

Kontakt z doradcą

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) zgodnie z RODO.

Ponadto wyrażam zgodę:

1 na wysyłanie przez SGB-Bank S.A. na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 na wysyłanie przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez SGB-Bank S.A. mojego numeru telefonu do kontaktów z automatycznych systemów wywołujących w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) mojego numeru telefonu do kontaktów z automatycznych systemów wywołujących w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 - zgoda obowiązkowa przy podaniu adresu email, 2 - zgoda obowiązkowa przy podaniu numeru telefonu

Prosimy o zaznaczenie pola poprzez wstawienie znaku „✓”. Zaznaczenie pola oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SGB-BANK W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM ODPOWIEDZI NA PANA/PANI PYTANIE

  1. [dane administratora danych] SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań (dalej: SGB-Bank) informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
  2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez SGB-Bank za Pana/Pani zgodą wyrażoną w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania kontaktów mailowych lub kontaktów telefonicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania odpowiedzi od SGB-Banku na przesłane przez Pana/Panią wiadomości.
  3. [odbiorcy danych] SGB-Bank może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz SGB-Banku usługi prawne i serwisowe.
  4. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane będą przetwarzane doraźnie do chwili przekazania Panu/pani odpowiedzi na przesłaną wiadomość np. dot. informacji o produktach i usługach SGB-Banku. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody. SGB-Bank pozostawi jednak imię, nazwisko – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych cofniętą zgodą.
  5. [katalog Pana/Pani praw] W granicach przepisów prawa ma Pan/Pani prawo:
   a) dostępu do treści swoich danych,
   b) ich sprostowania,
   c) ich usunięcia,
   d) ograniczenia ich przetwarzania,
   e) przenoszenia danych.
  6. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych pisemnie na adres SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, lub elektronicznie na adres: iod@sgb.pl.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że SGB-Bank przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 • Wypełnij formularz!
  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą!