Zasady ładu korporacyjnego - Spółdzielcza Grupa Bankowa
Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

 Zgadzam się
 Zgadzam się
login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zasady ładu korporacyjnego - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Znajdź swój Bank

SGB-Bank S.A. O SGB-Banku S.A. Zasady ładu korporacyjnego

Ład korporacyjny

Określenie ład korporacyjny (ang. corporate governance) oznacza zbiór zasad postępowania, praktyk i procedur służących właściwemu zarządzaniu spółką. Dotyczy z jednej strony relacji pomiędzy Zarządem, Radą Nadzorczą i Akcjonariuszami wewnątrz spółki, z drugiej zaś relacji zewnętrznych pomiędzy spółką a jej otoczeniem – Klientami, kontrahentami i środowiskiem lokalnym.

 

„Zasady Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.”

Ład korporacyjny SGB-Banku S.A. określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych i Prawo bankowe, Statut oraz regulacje wewnętrzne (polityki, regulaminy, instrukcje, itp.). Do tego SGB-Bank S.A. w oparciu o doświadczenie swoich struktur i pracowników od wielu lat dba i pielęgnuje dobre praktyki w swoim funkcjonowaniu.

Pełna treść „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.”

Oświadczenie Zarządu Banku o niestosowaniu określonych zasad.

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2016 rok

SGB-Bank S.A. informuje, iż zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” uchwałą nr 45/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Banku dokonała okresowej oceny stosowania tych Zasad. Ocena wypadła pozytywnie a jej wynik został przekazany pozostałym organom Banku.
Informujemy również, iż w dniu 28 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie akceptacji zmian wprowadzonych do „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.”

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2017 rok

SGB-Bank S.A. informuje, iż zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” Uchwałą nr 43/2018 z dnia 15 maja 2018 roku Rada Nadzorcza dokonała okresowej oceny stosowania Zasad. Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie stosowanie w SGB-Banku S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.”.

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2018 rok

SGB-Bank S.A. informuje, iż zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” Uchwałą nr 43/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza dokonała okresowej oceny stosowania w Banku „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.”.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie stosowanie „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” w 2018 r.

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2019 rok

SGB-Bank S.A. informuje, iż zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” Uchwałą nr 51/2020 z dnia 28 maja 2020 roku Rada Nadzorcza dokonała okresowej oceny stosowania w Banku „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.”.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie stosowanie „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” w 2019 r.

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2020 rok

SGB-Bank S.A. informuje, iż zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” Uchwałą nr 46/2021 z dnia 26 maja 2021 roku Rada Nadzorcza dokonała okresowej oceny stosowania w Banku „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.”.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie stosowanie „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” w 2020 r.

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2021 rok

SGB-Bank S.A. informuje, iż zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” Uchwałą nr 46/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza dokonała okresowej oceny stosowania w Banku „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.”.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie stosowanie „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” w 2021 r.

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2022 rok

SGB-Bank S.A. informuje, iż zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” Uchwałą nr 33/2023 z dnia 30 maja 2023 roku Rada Nadzorcza dokonała okresowej oceny stosowania w Banku „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.”.
Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie stosowanie „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” w 2022 r.

 

Ważne dokumenty

W wykonaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” Bank udostępnia do wglądu najważniejsze dokumenty, które realizują jego ład korporacyjny.

Statut SGB-Banku SA – podstawa funkcjonowania Banku, określająca jego fundamenty;

Podstawowa struktura organizacyjna – graficzne przedstawienie organizacji Banku i jego komórek organizacyjnych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi;

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami – przyjęte przez Bank zasady komunikacji z Klientami i Akcjonariuszami i udostępniania im informacji;

Zasady dobrych praktyk Banku – zbiór przepisów zawierających normy etyczne oraz regulujących standardy postępowania Banku, jego pracowników oraz osób, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności;

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji – informacje dla Klientów dotyczące procedury reklamacyjnej w Banku;

 

Podsumowanie przyjętych zasad

Bank posiada uregulowaną wewnętrznie strukturę organizacyjną, która służy realizacji przyjętych przez SGB-Bank S.A. celów długoterminowych. Struktura zapewnia odpowiedni podział wszystkich obszarów działalności Banku pomiędzy struktury, komórki organizacyjne i osoby. Zadania Banku wykonują odpowiednio przygotowane osoby, działające pod nadzorem kompetentnych i doświadczonych przełożonych.

Relacja z Akcjonariuszami jest jednym z zagadnień, na które SGB-Bank S.A. zwraca szczególną uwagę. Relacje z nimi są wpisane w przyjęte przez prawo i regulacje wewnętrzne ramy oraz służą realizacji interesów Banku, w poszanowaniu interesu Akcjonariuszy.

Do Zarządu SGB-Banku S.A. są powoływane osoby posiadające niezbędne kompetencje, zaś ich aktywność podlega regularnej ocenie Rady Nadzorczej. Liczebność Rady Nadzorczej odpowiada wymaganiom odpowiedniej kontroli funkcjonowania Banku, zaś wchodzą w jej skład osoby posiadające przygotowanie niezbędne do należytego sprawowania funkcji. Bank posiada regulacje służące przeciwdziałaniu ryzyku związanemu z konfliktem interesów. W SGB-Banku S.A. zostały unormowane polityka kadrowa oraz polityka wynagradzania – dzięki nim w jasny i kompletny sposób zostały określone uprawnienia pracowników oraz kluczowych osób z kierownictwa, w tym organów Banku.

Bank przyjął i opublikował na swojej stronie internetowej „Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami”, stanowiące politykę i zarys działań komunikacyjnych Banku wobec wskazanych podmiotów. Na swojej stronie internetowej informuje on Klientów o przyjętej procedurze reklamacyjnej.

W działaniach skierowanych do Klientów SGB-Bank S.A. działa w poszanowaniu powszechnie obowiązującego prawa, przyjętych dobrych praktyk oraz regulacji wewnętrznych. Bank dba o to, by jego przekaz reklamowy był dla Klienta jasny, pełny, rzetelny i nie wprowadzający w błąd. Wyważa on ekspozycję korzyści i ryzyka związanego z produktami Banku.

Podstawą funkcjonowania SGB-Banku S.A. jest system zarządzania, na który składają się między innymi kontrola wewnętrzna i zapewnianie zgodności. Bank dba o to, by właściwie oceniać i zarządzać ryzykiem oraz stale dbać o zgodność jego działań z prawem i regulacjami wewnętrznymi.

 

Podsumowanie

SGB-Bank S.A. jest przekonany, że zarówno stosowane od dawna jak i nowo przyjęte praktyki przysłużą się zarówno jego funkcjonowaniu, jak i interesom Klientów, Akcjonariuszy i innych osób powiązanych z Bankiem.