Ubezpieczenie majątkowe - Spółdzielcza Grupa Bankowa
Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

 Zgadzam się
 Zgadzam się
login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ubezpieczenie majątkowe - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Znajdź swój Bank

Oferta Dla Rolnictwa Ubezpieczenie majątkowe

Generali Agro Ekspert

Przedmiot ubezpieczenia

Może nim być mienie, interes majątkowy bądź prawny, życie lub zdrowie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje

 • ubezpieczenie Agro-Casco
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich
 • ubezpieczenie porady prawnej
 • ubezpieczenie ognia i innych zdarzeń losowych.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

 • podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne użytkujących maszyny rolnicze na użytek własny
 • podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne użytkujących maszyny rolnicze na użytek własny oraz w ramach usług międzysąsiedzkich
 • najemców maszyn rolniczych w ramach tzw. wynajmu długoterminowego
 • firm wykonujących usługi w rolnictwie lub leśnictwie
 • firm komunalnych lub budowlanych użytkujących maszyny rolnicze
 • wystawców maszyn rolniczych na targach (pojedyncze podmioty np. dealerzy maszyn)
 • leasingodawców lub pożyczkodawców finansujących zakup maszyn rolniczych.

Korzyści

 • ochrona mienia
 • możliwość zabezpieczenia kredytu
 • możliwość wyboru spośród czterech wariantów ubezpieczenia (BASIC, PREMIUM, PRESTIŻ, OCK)
 • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe.

Dokumenty do pobrania

Generali Agro Ekspert

Generali Gospodarstwo Rolne

Przedmiot ubezpieczenia

Może nim być mienie, odpowiedzialność cywilna, życie i zdrowie Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje

 • obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
 • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie Agro Dom.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

 • osób spełniających definicję rolnika będącego w posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2013.392 z późn. zm.)
 • rolników, osób fizycznych będących posiadaczami mienia służącego do prowadzenia działalności rolniczej nie spełniających definicji rolnika
 • osób, które nie ukończyły 71 lat życia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Korzyści

 • ochrona interesu majątkowego
 • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe
 • spełnienie ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • ubezpieczenie zdarzeń polegających na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Dokumenty do pobrania

Generali Gospodarstwo Rolne

Generali Konie

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest koń, którego właścicielem jest Ubezpieczony lub posiada do niego inny tytuł prawny.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie koni – 3 warianty:

1. Wariant Basic:

 • śmierć lub uśmiercenie z konieczności, w wyniku wypadku zwierzęcia (również podczas transportu)
 • kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży.

2. Wariant Standard:

 • śmierć lub uśmiercenie z konieczności:

a) w wyniku wypadku zwierzęcia (również podczas transportu)
b) w wyniku ciąży i porodu
c) w wyniku choroby
d) w wyniku operacji lub kastracji

 • kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży.

3. Wariant Premium:

 • śmierć lub uśmiercenie z konieczności oraz trwała utrata zdatności użytkowej koni:

a) w wyniku wypadku zwierzęcia (również podczas transportu)
b) w wyniku ciąży i porodu
c) w wyniku choroby
d) w wyniku operacji lub kastracji

 • kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży.

Ubezpieczenie udziału w kosztach operacji koni

Obejmuje nagłą zmianę stanu zdrowia, która wymaga operacji.

W zależności od wariantu ubezpieczenia jego zakres może zostać rozszerzony min.: o ryzyka związane z różnymi rodzajami szkód, standardowo wyłączonymi z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza konia

 • przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego oraz za szkody, będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa), powstałe w związku z posiadaniem konia, będącego przedmiotem ubezpieczenia
 • ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność każdej innej osoby, która za wiedzą i zgodą Ubezpieczonego używa tego konia, sprawuje nad nim opiekę lub kontrolę
 • ubezpieczenie może obejmować również ryzyka związane z rodzajami szkód standardowo wyłączonymi z zakresu ubezpieczenia.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Posiadaczy i hodowców koni.

Dokumenty do pobrania:

Generali Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej i drobiu
Bydło Huragan Kury Przegrzanie
Konie Piorun Indyki Awaria wentylacji
Owce Powódź Kaczki Przepięcie
Kozy Deszcz nawalny Gęsi Przerwa w dostawie prądu
Świnie Obsunięcie się ziemi Panika w stadach indyków
Kury, perlice, przepiórki Lawina Zatrucia
Kaczki Grad Ptasia grypa
Gęsi Ogień Salmonella
Indyki Eksplozja Choroby rejestrowane
Strusie Porażenie prądem
Dym i sadza
Huk ponaddźwiękowy
Napór śniegu i lodu
Silny wiatr
Tąpniecie ziemi
Uderzenie pojazdu
Upadek przedmiotów
Upadek statku powietrznego
Wandalizm
Ubój z konieczności
w wyniku powyższych ryzyk
Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa – dokumenty do pobrania:

Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej  i drobiu
– dokumenty do pobrania:

 

 

Generali Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej

Generali Ubezpieczenie Upraw

Przedmiot ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uprawy rolne. Może dotyczyć zarówno upraw rolnych oraz rodzajów ryzyka, do których mają zastosowanie dopłaty do składek ze środków budżetu państwa, jak i upraw rolnych oraz rodzajów ryzyka, do których te dopłaty nie mają zastosowania.

Zakres ubezpieczenia obejmuje

 • obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych (pakiety obowiązkowe) – z dopłatą z budżetu państwa
 • dobrowolne ubezpieczenie upraw rolnych (pakiety dobrowolne) – bez dopłaty z budżetu państwa.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, będącej małym lub średnim przedsiębiorcą.

Dokumenty do pobrania

Placówki
Generali Ubezpieczenie Upraw

Kontakt z doradcą

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) zgodnie z RODO.

Ponadto wyrażam zgodę:

1 na wysyłanie przez SGB-Bank S.A. na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 na wysyłanie przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez SGB-Bank S.A. mojego numeru telefonu do kontaktów z automatycznych systemów wywołujących w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) mojego numeru telefonu do kontaktów z automatycznych systemów wywołujących w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 - zgoda obowiązkowa przy podaniu adresu email, 2 - zgoda obowiązkowa przy podaniu numeru telefonu

Prosimy o zaznaczenie pola poprzez wstawienie znaku „✓”. Zaznaczenie pola oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SGB-BANK W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM ODPOWIEDZI NA PANA/PANI PYTANIE

  1. [dane administratora danych] SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań (dalej: SGB-Bank) informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
  2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez SGB-Bank za Pana/Pani zgodą wyrażoną w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania kontaktów mailowych lub kontaktów telefonicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania odpowiedzi od SGB-Banku na przesłane przez Pana/Panią wiadomości.
  3. [odbiorcy danych] SGB-Bank może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz SGB-Banku usługi prawne i serwisowe.
  4. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane będą przetwarzane doraźnie do chwili przekazania Panu/pani odpowiedzi na przesłaną wiadomość np. dot. informacji o produktach i usługach SGB-Banku. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody. SGB-Bank pozostawi jednak imię, nazwisko – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych cofniętą zgodą.
  5. [katalog Pana/Pani praw] W granicach przepisów prawa ma Pan/Pani prawo:
   a) dostępu do treści swoich danych,
   b) ich sprostowania,
   c) ich usunięcia,
   d) ograniczenia ich przetwarzania,
   e) przenoszenia danych.
  6. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych pisemnie na adres SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, lub elektronicznie na adres: iod@sgb.pl.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że SGB-Bank przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 • Wypełnij formularz!
  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą!