Gwarancje i poręczenia - Spółdzielcza Grupa Bankowa
Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

 Zgadzam się
 Zgadzam się
login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Gwarancje i poręczenia - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Znajdź swój Bank

Oferta Dla Rolnictwa Gwarancje i poręczenia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 1. Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych
  • o udzielenie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki do uzyskania kredytu inwestycyjnego, przeznaczonego na realizację inwestycji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • jeżeli nie posiadają pełnego zabezpieczenia kredytu,
  • jednak posiadają zdolność do spłaty zabezpieczonego przez Agencję kredytu wraz z odsetkami,
  • udzielenie poręczenia/ gwarancji uzależnione jest od niezalegania przez kredytobiorcę z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wobec Agencji z tytułu udzielonej pomocy,
  • z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji pobierana jest prowizja w wysokości uzależnionej od okresu, na jaki ma zostać udzielone,
  • zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 2. Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych
  • o udzielenie poręczenia/gwarancji spłaty kredytu klęskowego, mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki do uzyskania kredytu klęskowego przeznaczonego na wznowienie kosztów produkcji lub odtworzenie środków trwałych po klęskach suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcie ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • jeżeli nie posiadają pełnego zabezpieczenia kredytu,
  • jednak posiadają zdolność do spłaty zabezpieczonego przez Agencję kredytu wraz z odsetkami,
  • udzielenie poręczenia/ gwarancji uzależnione jest od niezalegania przez kredytobiorcę z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wobec Agencji z tytułu udzielonej pomocy,
  • z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji pobierana jest prowizja w wysokości uzależnionej od okresu, na jaki ma zostać udzielone,
  • zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Placówki

Gwarancje PLG COSME Banku Gospodarstwa Krajowego

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet to 2,5 mld EUR. . Do głównych celów programu należą: ułatwienie dostępu dla MŚP do finansowania, stworzenie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorczości, promowanie kultury przedsiębiorczości, podnoszenie zrównoważonej konkurencyjności w sektorze MŚP oraz wsparcie internacjonalizacji sektora.

Gwarancje są udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 

Dla kogo?

Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME są alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis.

1. mikro-, mały lub średni przedsiębiorca,
2. Gwarancja nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na:

 • wytwarzaniu, przetwórstwie lub wprowadzaniu do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • produkcji lub wprowadzaniu do obrotu napojów alkoholowych,
 • produkcji lub wprowadzaniu do obrotu treści pornograficznych,
 • produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • prowadzeniu gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • badaniach i wdrażaniu zastosowań technicznych związanych z klonowaniem ludzi na potrzeby badań lub terapii oraz organizmami zmodyfikowanymi genetycznie,
 • badaniach i wdrażaniu zastosowań technicznych w sektorze informatycznym dotyczących programów lub rozwiązań opartych na danych elektronicznych, które mają na celu wspieranie działalności prowadzonej w sektorach, o których mowa powyżej;

 

Gwarancją może być objęty kredyt:

 • udzielony w polskich złotych;
 • inwestycyjny lub obrotowy;
 • odnawialny bądź nieodnawialny;
 • w maksymalnej kwocie 600.000 PLN;
 • udzielony na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

 

Co jest niedopuszczalne?

Gwarancją nie może być objęty kredyt udzielony:

 • na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym lub w innym banku;
 • na refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
 • na inwestycje kapitałowe;
 • na zakup instrumentów finansowych;
 • na zakup wierzytelności;
 • na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie ww. celów;
 • na finansowanie nielegalnych działań lub sztucznych struktur mających na celu unikanie opodatkowania.

 

Ile?

Kwota gwarancji z regwarancją wynosi 80% wartości kapitału kredytu – maksymalnie 600.000,00 zł kredytu.

 

Na jaki okres?

27 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące)

99 miesięcy – w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące) nie dłużej niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

 

Za ile?

Opłata prowizyjna: 1% kwoty gwarancji rocznie ( zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych”).

 

Dlaczego warto?

 • Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń celem zwiększenia i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej;
 • Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu;
 • Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej;
 • Cała procedura przyznania gwarancji z regwarancją przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

 

„Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.”

Gwarancje PLG FGR Banku Gospodarstwa Krajowego

Czym jest Gwarancja FGR?

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny Banku Gospodarstwa Krajowego dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej (rolników).

Gwarancja stanowi pomoc publiczną (dla rolnika lub przetwórcy produktów rolnych) lub pomoc de minimis (dla przetwórcy produktów nierolnych).

 

Dla kogo?

Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców działających w sektorze rolnym, tj.:

 • rolników,
 • przetwórców produktów rolnych,
 • przetwórców produktów nierolnych.

Jako zabezpieczenie kredytu:

 • inwestycyjnego,
 • obrotowego – nieodnawialnego, związanego z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW, tj. otrzymującą wsparcie dotacyjne lub finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją w ramach FGR,
 • obrotowego – niepowiązanego z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW. Ważne: Klient zaciągający kredyt obrotowy (niepowiązany z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW) zabezpieczony gwarancją FGR otrzyma dopłatę BGK do oprocentowania stosowaną przez okres 12 miesięcy w wys. do 2%.

Ile?

Gwarancja zabezpiecza do 80% kwoty kapitału kredytu.

Maksymalna kwota gwarancji:

 • 5 mln złotych dla rolnika,
 • 10 mln złotych dla przetwórcy.

Na jaki okres?

 • 51 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego nieodnawialnego,
 • 39 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego odnawialnego,
 • 183 miesiące (albo 120 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) – w przypadku kredytu inwestycyjnego.

Za ile?

Gwarancja jest bezpłatna. BGK nie pobiera opłaty prowizyjnej z tytułu udzielonej gwarancji.

Dlaczego warto? 

 • Bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu.
 • Korzystniejsze od standardowych warunki udzielenia kredytu dla przedsiębiorcy (korzyść dla banku wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę).
 • Cała procedura przyznania gwarancji przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.
 • Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców bez dostatecznych własnych zabezpieczeń.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Kontakt z doradcą

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) zgodnie z RODO.

Ponadto wyrażam zgodę:

1 na wysyłanie przez SGB-Bank S.A. na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 na wysyłanie przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez SGB-Bank S.A. mojego numeru telefonu do kontaktów z automatycznych systemów wywołujących w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) mojego numeru telefonu do kontaktów z automatycznych systemów wywołujących w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 - zgoda obowiązkowa przy podaniu adresu email, 2 - zgoda obowiązkowa przy podaniu numeru telefonu

Prosimy o zaznaczenie pola poprzez wstawienie znaku „✓”. Zaznaczenie pola oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SGB-BANK W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM ODPOWIEDZI NA PANA/PANI PYTANIE

  1. [dane administratora danych] SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań (dalej: SGB-Bank) informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
  2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez SGB-Bank za Pana/Pani zgodą wyrażoną w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania kontaktów mailowych lub kontaktów telefonicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania odpowiedzi od SGB-Banku na przesłane przez Pana/Panią wiadomości.
  3. [odbiorcy danych] SGB-Bank może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz SGB-Banku usługi prawne i serwisowe.
  4. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane będą przetwarzane doraźnie do chwili przekazania Panu/pani odpowiedzi na przesłaną wiadomość np. dot. informacji o produktach i usługach SGB-Banku. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody. SGB-Bank pozostawi jednak imię, nazwisko – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych cofniętą zgodą.
  5. [katalog Pana/Pani praw] W granicach przepisów prawa ma Pan/Pani prawo:
   a) dostępu do treści swoich danych,
   b) ich sprostowania,
   c) ich usunięcia,
   d) ograniczenia ich przetwarzania,
   e) przenoszenia danych.
  6. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych pisemnie na adres SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, lub elektronicznie na adres: iod@sgb.pl.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że SGB-Bank przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 • Wypełnij formularz!
  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą!