(Polski) Serwis używa pliki cookies!

(Polski) W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

(Polski)  Zgadzam się
(Polski)  Zgadzam się
login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Znajdź swój Bank

Offer For Company (Polski) Kredyty

(Polski) Kredyt w rachunku bieżącym

 • Finansowanie bieżącej działalności
 • Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • Udzielany na 12 miesięcy, z możliwością odnowienia
 • Niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt
 • Dogodne formy zabezpieczeń
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt w rachunku bieżącym

(Polski) Podręczny kredyt obrotowy

Masz wolny zawód albo prowadzisz działalność w sektorze rolno-spożywczym, pojawił się problem z finansowaniem bieżącej działalności – skorzystaj z Podręcznego kredytu obrotowego w SGB-Banku S.A.

Twoje korzyści:

 • minimum formalności
 • limit kredytowy do wykorzystania przez 36 miesięcy
 • spłaty dokonywane automatycznie z wpływów na rachunek
 • każda wpłata pomniejsza zadłużenie – dając możliwość dalszego wykorzystywania środków w ramach przyznanego limitu kredytowego
 • dogodne zabezpieczenia spłaty kredytu
(Polski) Placówki
(Polski) Podręczny kredyt obrotowy

(Polski) Kredyt rewolwingowy

 • finansowanie bieżącej działalności
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • każda spłata kredytu powoduje odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • dogodne formy zabezpieczeń
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt rewolwingowy

(Polski) Kredyt płatniczy

 • doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych
 • każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu bez możliwości jego odnowienia
 • termin spłaty do 90 dni
 • atrakcyjne oprocentowanie
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt płatniczy

(Polski) Kredyt inwestycyjny

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizacje i zwiększenie majątku trwałego
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
 • indywidualne zasady spłaty kredytu
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt inwestycyjny

(Polski) Kredyt inwestycyjny dla firm leasingowych

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do rozwoju istniejącej działalności w zakresie świadczenia usług leasingu, tj.: zakupu lub refundacji zakupu nowych środków trwałych, oddawanych przez firmę leasingową do użytkowania korzystającym lub użytkowania i pobierania pożytków na podstawie umów leasingowych.

(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt inwestycyjny dla firm leasingowych

(Polski) Kredyt inwestycyjno-obrotowy

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem istniejącej działalności gospodarczej oraz nowej działalności (finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizacja istniejących środków trwałych), a także finansowanie pierwszego wyposażenia w środki obrotowe (niezbędne do uruchomienia działalności i będące następstwem podjętej inwestycji)
 • niski wkład własny
 • indywidualne zasady spłaty kredytu
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt inwestycyjno-obrotowy

(Polski) Kredyt unijny SGB

 • Przeznaczony na inwestycje, które zostaną dofinansowane z zagranicznych środków pomocowych
 • Korzystne oprocentowanie
 • Finansowanie nawet 100% przedsięwzięcia
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału
 • Indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb Klientów
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt unijny SGB

(Polski) Kredyt hipoteczny

 • udzielany jest wyłącznie przez banki spółdzielcze
 • może zostać przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • stanowi zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt hipoteczny

(Polski) Kredyt technologiczny

 • Na realizację inwestycji technologicznej
 • Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Maksymalnie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu (25% kosztów kwalifikowanych stanowi udokumentowany wkład własny)
 • Częściowo spłacany w formie premii technologicznej wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dokumentacja konkursowa niezbędna przy ubieganiu się o premię technologiczną udostępniona jest na stronie BGK)
 • Rozpoczęcie inwestycji dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie w BGK
 • Udzielany wyłącznie w złotych

 • Na realizację inwestycji technologicznej
 • Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Maksymalnie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu (25% kosztów kwalifikowanych stanowi udokumentowany wkład własny)
 • Częściowo spłacany w formie premii technologicznej wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dokumentacja konkursowa niezbędna przy ubieganiu się o premię technologiczną udostępniona jest na stronie BGK)
 • Rozpoczęcie inwestycji dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie w BGK
 • Udzielany wyłącznie w złotych

 

 • Na realizację inwestycji technologicznej
 • Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Maksymalnie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu (25% kosztów kwalifikowanych stanowi udokumentowany wkład własny)
 • Częściowo spłacany w formie premii technologicznej wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dokumentacja konkursowa niezbędna przy ubieganiu się o premię technologiczną udostępniona jest na stronie BGK)
 • Rozpoczęcie inwestycji dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie w BGK
 • Udzielany wyłącznie w złotych

 • Na realizację inwestycji technologicznej
 • Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Maksymalnie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu (25% kosztów kwalifikowanych stanowi udokumentowany wkład własny)
 • Częściowo spłacany w formie premii technologicznej wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dokumentacja konkursowa niezbędna przy ubieganiu się o premię technologiczną udostępniona jest na stronie BGK)
 • Rozpoczęcie inwestycji dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie w BGK
 • Udzielany wyłącznie w złotych

(Polski) Placówki

(Polski) Kredyt obrotowy

 • finansowanie bieżącej działalności
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach
 • indywidualne zasady spłaty kredytu
 • dogodne formy zabezpieczeń
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt obrotowy

(Polski) Kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Kredyty przeznaczone na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie:

Budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich

 • finansowanie do 80% wartości zadania inwestycyjnego brutto,
 • okres kredytowania do 5 lat ,
 • kwota kredytu nie więcej niż 500.000 zł,
 • oprocentowanie 2,06 stopy redyskonta weksli NBP – jednak nie mniej niż 6%,
 • prowizja do 2% kwoty kredytu.

Zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę

 • finansowanie do 80% wartości zadania inwestycyjnego brutto,
 • okres kredytowania do 5 lat,
 • kwota kredytu nie więcej niż 500.000 zł,
 • oprocentowanie 2,06 stopy redyskonta weksli NBP – jednak nie mniej niż 6%,
 • prowizja do 2% kwoty kredytu.

Oświaty wiejskiej

 • finansowanie do 80% wartości kosztorysowej brutto inwestycji,
 • okres kredytowania do 5 lat,
 • kwota kredytu nie więcej niż 700.000 zł,
 • oprocentowanie 2,06 stopy redyskonta weksli NBP – jednak nie mniej niż 6%,
 • prowizja do 2% kwoty kredytu.

Realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki

PLAFON A

 • finansowanie do 100% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto,
 • okres kredytowania do 5 lat,
 • kwota kredytu nie więcej niż 50.000 zł,
 • oprocentowanie 1,20 stopy redyskonta weksli NBP – jednak nie mniej niż 4%,
 • prowizja do 1,5% kwoty kredytu.

PLAFON B

 • finansowanie do 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto,
 • okres kredytowania 5 lat,
 • kwota kredytu do 300.000 zł,
 • oprocentowanie 1,60 stopy redyskonta weksli NBP – jednak nie mniej niż 4%,
 • prowizja do 1,5% kwoty kredytu.

Pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich w ramach linii kredytowej „WIARYGODNY PARTNER”

 • finansowanie do 100% wartości kosztorysowej brutto przedsięwzięcia,
 • okres kredytowania do 8 lat w przypadku inwestycji w śr. trwałe, na okres do 3 lat w pozostałych przypadkach, na okres 12 miesięcy jako kredyt odnawialny,
 • kwota kredytu od 20.000 do 1 mln zł,
 • oprocentowanie 3,20 stopy redyskonta weksli NBP – jednak nie mniej niż wysokość stopy referencyjnej,
 • prowizja do 2% kwoty kredytu.

Dodatkowe korzyści:

 • Inwestycje realizowane na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców
 • Możliwość karencji w spłacie kredytu
 • Dogodne formy zabezpieczeń
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

(Polski) Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

 • możliwość kredytowania przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji i remontów,
 • możliwość skorzystania z premii termomodernizacyjnej/remontowej na spłatę części kredytu wykorzystanego na przedsięwzięcie,
 • brak ograniczeń ustawowych dotyczących udziału wkładu własnego/kredytu w ogólnym koszcie inwestycji,
 • brak ograniczeń ustawowych dotyczących okresu kredytowania.

Inwestorzy zaciągający kredyty termomodernizacyjne i remontowe po spełnieniu określonych w Ustawie warunków otrzymują premię z BGK, która obligatoryjnie zostaje przeznaczona na spłatę części kredytu, zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe.

Korzyści:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego spłaci do 20% kwoty kredytu;
 • Opóźnienie spłaty kapitału;
 • Korzystnie można sfinansować zaplanowane przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji i remontów.

Dokumenty potrzebne by ubiegać się o kredyt?

 • wniosek o udzielenie kredytu, który pomoże Ci uzupełnić nasz doradca,
 • dokumenty statutowe firmy,
 • dokumenty finansowe świadczące o posiadaniu zdolności kredytowej.

Dodatkowo:

 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii termomodernizacyjnej:
  • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej,
  • oryginał audytu energetycznego,
 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii remontowej:
  • wniosek o przyznanie premii remontowej,
  • oryginał audytu remontowego,
  • w przypadku inwestora będącego beneficjentem pomocy publicznej zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanych w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych,
  • dokument potwierdzający rozpoczęcie użytkowania budynku wielorodzinnego przed dniem 14 sierpnia 1961r., a w przypadku braku możliwości udokumentowania tego faktu – pisemne oświadczenie potwierdzające fakt użytkowania tego budynku przed w/w datą,
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

Kontakt z doradcą

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Jednocześnie oświadczam, iż znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), w tym prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania

Ponadto wyrażam zgodę:

1 na wysyłanie przez SGB-Bank S.A. na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 na wysyłanie przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez SGB-Bank S.A. wybrany przeze mnie z powyższej listy do
kontaktów z automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.), w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez Bank Spółdzielczy wybrany przeze mnie z powyższej listy do
kontaktów z automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.), w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 - zgoda obowiązkowa przy podaniu adresu email, 2 - zgoda obowiązkowa przy podaniu numeru telefonu

Wypełnij formularz!
Nasz doradca skontaktuje się z Tobą!