Ubezpieczenie majątkowe - Spółdzielcza Grupa Bankowa
Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

 Zgadzam się
 Zgadzam się
login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ubezpieczenie majątkowe - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Znajdź swój Bank

Oferta Dla Firmy Ubezpieczenie majątkowe

Generali Agro Firma

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane, stanowiące własność Ubezpieczonego lub mienie będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, w tym mienie przewłaszczone na zabezpieczenie, mienie osób trzecich, mienie pracownicze oraz odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub w związku z posiadaniem lub używaniem mienia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (wariant BASIC, STANDARD, PREMIUM)
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Osób fizycznych, osób prawnych, bądź jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które zgodnie z przepisami prawa mogą być podmiotem praw i obowiązków (np. spółka jawna).

Korzyści

 • ochrona interesu majątkowego
 • ochrona mienia
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • możliwość zabezpieczenia kredytu
 • elastyczna oferta – możliwość wyboru dogodnego wariantu ubezpieczenia (BASIC, STANDARD, PREMIUM (All risk))
 • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe.

Dokumenty do pobrania

Generali Agro Firma

Generali Auto i Flota

Przedmiot ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia obejmuje rodzaje ubezpieczeń wybrane przez Ubezpieczającego.

Zakres ubezpieczenia

W ramach Generali Auto ochrona może być udzielona w zakresie:

 • Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
 • Auto Casco
 • Auto Assistance
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów
 • Odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na terytorium państw, które są członkami Systemu Zielonej Karty
 • Ochrony Szyb

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Generali Auto jest ubezpieczeniem indywidualnym, w którym Ubezpieczającym / Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Produkt jest dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, którzy są właścicielami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w RP i dopuszczonych do ruchu na drogach stosownie do przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ochroną ubezpieczeniową objęci są także kierujący oraz posiadacze takich pojazdów. W odniesieniu do ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów, kierujący i pasażerowie.

Dokumenty do pobrania

Generali Auto i Flota

Generali z myślą o odnawialnych źródłach energii

Przedmiot ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia obejmuje ochronę mienia (instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła) lub interesu majątkowego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje

 • ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła od utraty i uszkodzeń
 • ubezpieczenia straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego
 • ubezpieczenia straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku gorszego usłonecznienia.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Produkt kierowany jest do klientów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców, którzy posiadają instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Ubezpieczający to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Ubezpieczony to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia. Również osoby bliskie, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą fizyczną, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania

Generali z myślą o odnawialnych źródłach energii

Generali Ochrona Prawna

Przedmiot ubezpieczenia

Produkt zapewnia ochronę interesu majątkowego Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia w jego życiu lub działalności sporów prawnych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje

Ubezpieczenie ochrony prawnej, w ramach którego Ubezpieczyciel refunduje niezbędne koszty poniesione przez Ubezpieczonego w celu ochrony jego interesów prawnych:

 • wynagrodzenie pełnomocnika
 • koszty sądowe
 • zwrot kosztów procesu poniesionych przez stronę przeciwną
 • koszty postępowania egzekucyjnego
 • koszty postępowania sądu polubownego
 • koszty postępowania administracyjnego
 • koszty kaucji w postępowaniu karnym
 • koszty notarialne
 • koszty podróży do sądu zagranicznego
 • koszty opinii rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym.

Ubezpieczenie porady prawnej, w ramach którego Ubezpieczony posiada prawo do skorzystania z usług świadczonych przez Kancelarię Prawną w zakresie:

 • konsultacji prawnych, a także opinii prawnych
 • przesyłania wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu
 • przesyłania tekstów aktów prawnych
 • udzielania informacji teleadresowych dotyczących kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur.

Zakres ubezpieczenia obejmuje

Ochrona ubezpieczeniowa może być udzielona w wariantach:

 • OP Auto – w sprawach związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia oraz ze zdarzeniami w ruchu drogowym
 • OP Rodzina – w sprawach związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego
 • OP Biznes – w sprawach związanych z określoną w dokumencie ubezpieczenia działalnością gospodarczą
 • OP Agro – w sprawach związanych z prowadzoną działalnością rolniczą
 • OP Nieruchomości – w sprawach związanych z posiadaniem przez Ubezpieczonego nieruchomości.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Korzyści

 • produkt dostępny w kilku wariantach
 • ubezpieczenie ochrony prawnej obejmuje szkody powstałe na terenie Polski, pozostałych krajów UE Liechtensteinu, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Dokumenty do pobrania

Generali Turysta

Przedmiot ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia obejmuje tylko rodzaje ubezpieczeń wybrane przez Ubezpieczającego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w odniesieniu do takich ubezpieczeń jak:

 • pokrycie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą oraz pomoc w podróży w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Przedmiotem ubezpieczenia są poniższe następstwa nieszczęśliwych wypadków:

✓ śmierć Ubezpieczonego

✓ trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego

 • ochrona bagażu podróżnego
 • ubezpieczenie OC, które obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, z tytułu szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzonych osobom trzecim, w związku z czynnościami życia prywatnego.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Dla osób udających się w podróż zagraniczną – obywateli polskich, których miejsce zamieszkania jest na terenie RP.

Ubezpieczającym może być osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej.

Korzyści

 • możliwość wyboru rodzajów ubezpieczeń przez Ubezpieczającego
 • możliwość wyboru zakresu terytorialnego
 • w ubezpieczeniu NNW ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest również na terytorium Polski oraz kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego
 • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia za dopłatą dodatkowej składki.

 Dokumenty do pobrania

Placówki
Generali Turysta

Kontakt z doradcą

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) zgodnie z RODO.

Ponadto wyrażam zgodę:

1 na wysyłanie przez SGB-Bank S.A. na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 na wysyłanie przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez SGB-Bank S.A. mojego numeru telefonu do kontaktów z automatycznych systemów wywołujących w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) mojego numeru telefonu do kontaktów z automatycznych systemów wywołujących w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 - zgoda obowiązkowa przy podaniu adresu email, 2 - zgoda obowiązkowa przy podaniu numeru telefonu

Prosimy o zaznaczenie pola poprzez wstawienie znaku „✓”. Zaznaczenie pola oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SGB-BANK W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM ODPOWIEDZI NA PANA/PANI PYTANIE

  1. [dane administratora danych] SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań (dalej: SGB-Bank) informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
  2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez SGB-Bank za Pana/Pani zgodą wyrażoną w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania kontaktów mailowych lub kontaktów telefonicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania odpowiedzi od SGB-Banku na przesłane przez Pana/Panią wiadomości.
  3. [odbiorcy danych] SGB-Bank może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz SGB-Banku usługi prawne i serwisowe.
  4. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane będą przetwarzane doraźnie do chwili przekazania Panu/pani odpowiedzi na przesłaną wiadomość np. dot. informacji o produktach i usługach SGB-Banku. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody. SGB-Bank pozostawi jednak imię, nazwisko – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych cofniętą zgodą.
  5. [katalog Pana/Pani praw] W granicach przepisów prawa ma Pan/Pani prawo:
   a) dostępu do treści swoich danych,
   b) ich sprostowania,
   c) ich usunięcia,
   d) ograniczenia ich przetwarzania,
   e) przenoszenia danych.
  6. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych pisemnie na adres SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, lub elektronicznie na adres: iod@sgb.pl.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że SGB-Bank przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 • Wypełnij formularz!
  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą!