Wsparcie finansowe - Spółdzielcza Grupa Bankowa
Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

 Zgadzam się
 Zgadzam się
login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Wsparcie finansowe - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Znajdź swój Bank

Oferta Dla Ciebie Mieszkaniowy Wsparcie finansowe

Otrzymanie wsparcia

Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości nie wyższej niż 1 500,00 zł miesięcznie.

Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli przed terminem 18 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znajdzie zatrudnienie). Kredytobiorca jest zobowiązany do poinformowania Banku o takich przesłankach w przypadku ich wystąpienia.

Zwrot wsparcia

Po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia w ciągu 8 lat. Zwrot dokonywany jest w nieoprocentowanych ratach miesięcznych (o ile środki wsparcia zostały przyznane zgodnie z ustawą i nie doszło do przyznania wsparcia nienależnego).

Warunki przyznania wsparcia:

Wsparcie może zostać przyznane w przypadku spełnienia przez Kredytobiorcę co najmniej jednego z warunków:

 1. w dniu złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia Kredytobiorca posiada status bezrobotnego,
 2. Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi Kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% Dochodów osiąganych miesięcznie przez Gospodarstwo domowe,
 3. miesięczny Dochód Gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi Kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (aktualnie kwota ta wynosi 634,00 zł),
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy (aktualnie kwota ta wynosi 514,00 zł).

Ograniczenia w otrzymaniu wsparcia:

Wsparcie nie zostanie przyznane, jeżeli:

 1. utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.);
 2. jeden z Kredytobiorców uzyskał Wsparcie na zasadach określonych w Ustawie, chyba że Wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego Wsparcia nie przekroczył 17 miesięcy. W takim przypadku łączny okres Wsparcia przyznanego Kredytobiorcom na spłatę Kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 18 miesięcy;
 3. umowa Kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana;
 4. w dniu złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia, Kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 5. w dniu złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia, Kredytobiorca posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków;
 6. w dniu złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia, Kredytobiorca jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 7. w okresie ubiegania się o udzielenie Wsparcia Kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy na okres dłuższy niż 30 dni wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty Kredytu mieszkaniowego, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
 8. w przypadku powzięcia informacji przez Kredytodawcę o prowadzonej egzekucji  prowadzonej z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytowania.

Wniosek o udzielenie wsparcia

W przypadku spełnienia warunków Kredytobiorca ubiegający się o przyznanie Wsparcia składa Wniosek o udzielenie wsparcia u Kredytodawcy.

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać do 31 grudnia 2018 r.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia Kredytobiorca może zawrzeć umowę o wsparcie z Bankiem.