Placówki i Bankomaty SGB24

Kanały dostępu

 1. Czy można korzystać z usług SGB24 nie mając dostępu do Internetu?

  Tak, w ramach Konta prywatnego SGB24 lub Konta firmowego SGB24 poprzez Teleserwis (telefon stacjonarny i komórkowy), Serwis SMS (telefon komórkowy), w placówkach sieci SGB24 oraz w bankomatach, terminalach POS i placówkach handlowo-usługowych.

 2. Jakie kanały dostępu oferuje Bank swoim Klientom w ramach produktów i usług SGB24?

  W ramach Konta prywatnego (prywatnego wspólnego)/ prywatnego ŻAK SGB24 oraz Konta firmowego SGB24, Bank oferuje dostęp do rachunku poprzez:

  • WWW (Internet),
  • Teleserwis (telefon stacjonarny i komórkowy),
  • Serwis SMS (telefon komórkowy),
  • placówki sieci SGB24,
  • bankomaty, terminale POS w Banku,
  • terminale POS w placówkach handlowo-usługowych.
  • urządzenia samoobsługowe.

  W ramach Konta korporacyjnego SGB24, Bank oferuje dostęp do rachunku poprzez:

  • WWW (Internet),
  • placówki sieci SGB24,
  • bankomaty, terminale POS w Banku,
  • terminale POS w placówkach handlowo-usługowych.
 3. Jakie transakcje dostępne są poprzez WWW (Internet)?

  Konto prywatne (prywatne wspólne)/ prywatne ŻAK SGB24,
  Konto firmowe/ firmowe AGRO SGB24

  za pomocą WWW (Internetu) Klient ma możliwość m.in:

  • sprawdzić stan i historię Konta,
  • zrealizować przelewy (w tym ZUS, US),
  • złożenia/ modyfikacji/ blokady/ odwołania zlecenia stałego,
  • założyć i zerwać lokaty,
  • zdefiniować listę odbiorców,
  • awizowania wypłaty większej kwoty,
  • zmienić hasło,
  • złożyć przelew z datą przyszłą,
  • wydrukować potwierdzenie wykonanej operacji.

  Konto korporacyjne SGB24 – za pomocą WWW (Internetu) Klient ma możliwość m.in:

  • sprawdzić stan Konta,
  • zrealizować przelewy (w tym ZUS, US),
  • założyć i zerwać lokaty,
  • pobrania wyciągu bankowego,
  • zdefiniować listę kontrahentów,
  • importu przelewów, kontrahentów z systemu finansowo-księgowego firmy,
  • eksportu wyciągów bankowych, operacji bieżących, statusów zleceń do własnego systemu finansowo-księgowego,
  • zmienić hasło, PIN do karty chipowej,
  • złożyć przelew z datą przyszła,
  • wydrukować potwierdzenie wykonanej operacji.
 4. Jak wydrukować w kanale WWW (Internet) potwierdzenie wykonanej operacji?

  W każdej chwili Klient ma możliwość wykonania wydruku potwierdzenia wykonania operacji (np. przelew dowolny, przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przelew do Urzędu Skarbowego, opłata za prowadzenie konta), który może przedstawić np. swojemu kontrahentowi, do ZUS-u.

  Potwierdzenia wykonania operacji dostępne są dla wszystkich operacji wykonanych na rachunku od dnia 10.01.2007r., wygenerowane są elektronicznie i nie wymagają podpisu ani stempla Banku.

  Aby wydrukować potwierdzenie wykonania operacji należy:

  W koncie prywatnym, firmowym SGB24

  • zalogować się na Konto za pośrednictwem kanału WWW (Internet),
  • wybrać opcję Historia konta,
  • następnie wybrać „historię z zadanego okresu dni”,
  • dla wybranej operacji, dla której chcemy wydrukować potwierdzenie, kliknąć na odnośnik w kolumnie „Rodzaj operacji”,
  • na ekranie otworzy się okno z „Potwierdzeniem wykonania operacji”, które można bezpośrednio wydrukować na drukarce.

  W koncie korporacyjnym SGB24

  • zalogować się na Konto za pośrednictwem kanału WWW (Internet)
  • dla operacji bieżących należy: w opcji Rachunki => wybrać „Stan rachunku”

  - dla wybranej operacji, dla której chcemy wydrukować potwierdzenie kliknąć
  na odnośnik w kolumnie „Rodzaj operacji”,
  - na ekranie otworzy się okno z „Potwierdzeniem wykonania operacji”, które można
  bezpośrednio wydrukować na drukarce.

  • dla operacji poprzedzających datę bieżącą, należy: w opcji Rachunki kliknąć „Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych”

  - następnie wybrać „Zakres przeszukiwania” i kliknąć „szukaj”,
  - dla wybranej operacji dla której chcemy wydrukować potwierdzenie, kliknąć
  na odnośnik w kolumnie „Rodzaj operacji”,
  - na ekranie otworzy się okno z „Potwierdzeniem wykonania operacji”, które można
  bezpośrednio wydrukować na drukarce.

 5. Jak złożyć w kanale WWW (Internet) przelew z przyszłą datą realizacji?

  W koncie prywatnym, firmowym SGB24

  Aby za pośrednictwem kanału WWW (Internet) złożyć Przelewy z przyszłą datą realizacji,
  należy wejść w opcję Zlecenia i w zależności od odbiorcy wybrać:

  - „Nowe zlecenie” jeśli ma być to przelew do wybranego kontrahenta (np. zaliczka),
  - „Nowe zlecenie ZUS” jeśli ma być to przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  - „Nowe zlecenie podatku” jeśli ma być to przelew na rzecz organu podatkowego np. Urzędu Skarbowego.

  Następnie w przypadku przelewu z przyszłą datą realizacji do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w polu „Data realizacji” należy wprowadzić datę realizacji zlecenia oraz uzupełnić pozostałe wymagane dane, dalej kliknąć „wyślij przelew”, podpisać kluczem i zatwierdzić.

  Natomiast w przypadku przelewu z przyszłą datą realizacji do dowolnego kontrahenta w polu: „powtarzalność co:” należy wybrać „jednorazowe” a w polu „data rozpoczęcia/wykonania” wprowadzić datę realizacji zlecenia, oraz uzupełnić pozostałe wymagane dane, następnie kliknąć „złóż zlecenie”, podpisać kluczem i zatwierdzić.

  W koncie korporacyjnym SGB24

  Aby za pośrednictwem kanału WWW (Internet) złożyć Przelewy z przyszłą data realizacji,
  należy wejść w opcję Przelewy i w zależności od odbiorcy wybrać:

  - „Nowy przelew” jeśli ma być to przelew dla wybranego kontrahenta (np. zaliczka),
  - „Nowy przelew ZUS” jeśli ma być to przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  - „Nowy przelewu podatku” jeśli ma być to przelew na rzecz organu podatkowego np. Urzędu Skarbowego.

  Następnie w polu „Data zlecenia” należy wprowadzić datę realizacji przelewu (domyślnie system podpowiada datę bieżącą) oraz uzupełnić pozostałe wymagane dane, dalej kliknąć „zapisz przelew”, taki przelew uzyska status  . Dalej aby zaakceptować przelew należy kliknąć na ikonę, jeśli ilość i kombinacja wymaganych podpisów jest poprawna przelew uzyska status , wówczas aby przekazać przelew do realizacji (do Banku), należy kliknąć na ikonę . Taki przelew do dnia realizacji będzie posiadał status . W dniu realizacji zlecenie zmieni status na zrealizowane .

 6. W jaki sposób można połączyć się z Teleserwisem?

  Teleserwis SGB24 dostępny jest przez całą dobę 7 dni w tygodniu, pod numerami telefonów:

  0 801 30 11 88 (w kraju z telefonów stacjonarnych)
  0-prefix-61 647 28 47 (w kraju z telefonów komórkowych)
  00 48 61 647 28 47 (z zagranicy)

 7. Jakie informacje można uzyskać za pomocą Teleserwisu?

  Korzystanie Teleserwisu pozwala na uzyskanie:

  • informacji o saldzie rachunku,
  • informacji o oprocentowaniu lokat,
  • informacji o produktach i usługach SGB24,
  • połączenia z Konsultantem SGBlinii (w dni robocze w godz. od 8.00 – 22.00).
 8. Jakie zlecenia można wykonać za pomocą Teleserwisu?

  Za pomocą Teleserwisu można dokonać automatycznego zlecenia:

  • realizacji przelewu (na wcześniej zdefiniowaną list odbiorców)
  • założenia lokaty,
  • pobrania fax-em historii rachunku, oprocentowania lokat terminowych,
  • zmiany kodu PIN do Teleserwisu/ i Serwisu SMS.

   

 9. W jaki sposób można połączyć się z Konsultantem SGBlinii z kraju/ zagranicy/ komórki?

  Połączenie z Konsultantem SGBlinii możliwe jest w dni robocze w godz. od 8.00-22.00 pod numerem telefonu:

  0 801 30 11 88 (w kraju z telefonów stacjonarnych)
  0-prefix- 61 647 28 47 (w kraju z telefonów komórkowych)
  00 48 61 647 28 47 (z zagranicy)

  po wybraniu opcji „0” z głównego menu.

 10. Jakie informacje, operacje dostępne są za pośrednictwem Konsultantów SGBlinii?

  Za pośrednictwem Konsultantów SGBlinii dostępne są:

  • informacje o produktach i usługach SGB24,
  • informacje o trybie udostępniania usług SGB24,
  • doradztwo w zakresie eksploatacji SGB24: obsługa WWW, dostęp do Teleserwisu i Serwisu SMS,
  • doradztwo techniczne: wymagania dotyczące przeglądarki internetowej, instalacja czytnika do kart chipowych,
  • przyjmowanie zgłoszeń zastrzeżeń tokenów, kart chipowych,
  • przyjmowanie zgłoszeń blokowania/ odblokowania dostępu do określonych kanałów dostępu.
 11. Jakie informacje i zlecenia dostępne są za pomocą Serwisu SMS?

  Za pomocą Serwisu SMS dostępne są:

  funkcje pasywne – powiadomienie o:

  • o zmianie salda na rachunku,
  • zrealizowanym przelewie,
  • odrzuconym przelewie,
  • logowaniu do Internetu,
  • logowaniu do Teleserwisu,

  oraz funkcje aktywne:

  • informacja o stanie rachunku,
  • przelewy na predefiniowane rachunki,
  • informacja o predefiniowanym rachunku,
  • wykaz 5-ciu ostatnich operacji (mini wyciąg).

  Zakres informacji otrzymywany z Banku Klient kreuje samodzielnie poprzez wybór odpowiedniego pakietu. Serwis SMS udostępniamy w trzech pakietach:

  PAKIET PODSTAWOWY

  • funkcje aktywne,
  • powiadamianie o zmianie salda na rachunku

  PAKIET ROZSZERZONY

  • pakiet podstawowy
  • potwierdzenie o zrealizowaniu przelewu
  • potwierdzenie o odrzuceniu przelewu

  PAKIET DLA AKTYWNYCH

  • pakiet rozszerzony
  • powiadomienie o zalogowaniu do Internetu
  • powiadomienie o zalogowaniu do Teleserwisu
 12. Co oznacza wstrzymywanie SMS-ów pasywnych?

  Wstrzymywanie SMS-ów pasywnych polega na tym, że Klient ma możliwość wyboru otrzymywania SMS-ów pasywnych (inicjowanych przez Bank)- powiadomienie o zmianie salda, powiadomienie o odrzuceniu/zrealizowaniu przelewu, powiadomienie o zalogowaniu do internetu/teleserwisu:
  - całą dobę
  - lub wstrzymywania przez Bank w godzinach od 19.00 do 8.00
  Wstrzymane SMS-y, Klient otrzyma po godzinie 8.00.
  Natomiast SMS-y aktywne pozostają bez zmian, czyli funkcjonują całą dobę.

 13. Czy w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej można doładować telefon komórkowy przedpłacony tzw."pre-paid"?

  W bankomatach SGB możesz doładować swój telefon komórkowy lub innej osoby. Wystarczy użyć karty płatniczej, wprowadzić numer telefonu komórkowego oraz wybrać kwotę doładowania. Operacja zasilenia konta jest bezpłatna.

  Aktualny wykaz bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych.

 14. Co to jest urządzenie samoobsługowe i do czego służy?

  Urządzenie samoobsługowe to wpłatomat lub bankomat z modułem depozytu gotówkowego, które umożliwia Posiadaczom Kont SGB24:

  • dokonanie wpłaty na Konto
  • założenie lokaty terminowej w Koncie prywatnym SGB24 (tylko w urządzeniu samoobsługowym w Banku prowadzącym Konto Klienta)

  Dostępne lokaty, warunki założenia lokat i kapitalizacji podane są Klientowi na urządzeniu samoobsługowym podczas składania dyspozycji oraz potwierdzane na pokwitowaniu ze złożenia dyspozycji.

  Wykaz bankomatów wyposażonych w depozyt gotówkowy

drukuj