Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7860 3,8636
EUR 4,1059 4,3181
GBP 4,6389 4,8675
USD 3,5760 3,7547
zobacz pełne notowanie

Rodzina 500+

Wniosek Rodzina 500+

Dostępny w wybranych
Bankach Spółdzielczych SGB

Sprawdz czy Twój Bank jest na liście »

 

 

Możliwość złożenia wniosku tylko
w systemie bankowości internetowej

 

Wniosek dostępny wyłącznie dla
Klientów zidentyfikowanych w oddziale

 

Możliwość złożenia wniosku także
na pierwsze dziecko

 

O programie Rodzina 500 plus

Opis programu

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu - szczegóły

Rozwiń

 

 

Rola banku

 • Bank umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości elektronicznej w opcji „Wniosek Rodzina 500+.
Rozwiń

 

 

Proces otrzymania świadczenia

Rozwiń

 

 

Instruktaż filmowy

 

Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej Banku?

 

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ można znaleźć po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej Banku, w opcji „Wniosek Rodzina 500+.
 • Wniosek składa się we własnym imieniu, logując się do systemu bankowości elektronicznej Banku. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF). Zwracamy uwagę na ograniczenia dot. wielkości załączników – szczegóły znajdują się poniżej.
 • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze
 • Informacje dotyczące statusu wysłanego wniosku:
  • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Informacje dotyczące załączników:
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.
 

Obsługa wniosku

1. Bank

Bank.: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości elektronicznej Banku

Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko , przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.

Rozwiń

 

 

2. Emp@tia, system informatyczny
dla służb zabezpieczenia społecznego

Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego używany przez Ministerstwo Rodzina, Pracy i Polityki Społecznej do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

Rozwiń

 

 

3. Organ prowadzący w gminie,
np. MOPS

Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowczego, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ na wskazany we wniosku rachunek.

Rozwiń

 

 

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

Rozwiń

 

 

Lista Banków

Wejdź na stronę swojego Banku Spółdzielczego, zaloguj sie do bankowości elektronicznej i wypełnij wniosek już teraz!

Lista Banków Grupy SGB wspierających program Rodzina 500+:

 

Więcej informacji

Masz więcej pytań odnośnie programu Rodzina 500+?
Odpowiedzi możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ lub w załączonym dokumencie -   FAQ.

 

drukuj

Newsletter

Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
zrezygnuj z otrzymywania newslettera