login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

SGB Bank S.A. - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Znajdź swój Bank

O Grupie SGB SGB Bank S.A.

„Siłę banku zrzeszającego stanowią silne Banki Spółdzielcze”

 

SGB-Bank SA (wcześniej Gospodarczy Bank Wielkopolski SA) powstał w 1990 r. z inicjatywy Banków Spółdzielczych działających w Wielkopolsce i południowo-zachodniej części kraju. Te już ponad 25 lat funkcjonowania na rynku były okresem nieustannego dynamicznego rozwoju banku i całej Grupy. Przedmiotem działania banku od początku były następujące obszary:

Głównymi akcjonariuszami SGB-Banku SA od samego początku były Banki Spółdzielcze, tworzące Spółdzielczą Grupę Bankową. Łącznie 100% kapitału pochodziło z sektora finansowego.

SGB-Bank SA był pierwszym w Polsce bankiem zrzeszającym Banki Spółdzielcze, który nie został powołany ustawowo, lecz powstał z inicjatywy samych Banków Spółdzielczych. Tworząc SGB, bank czerpał wzorce przede wszystkim z długoletniej tradycji polskich Banków Spółdzielczych, jak również wykorzystywał pozytywne doświadczenia podobnych struktur funkcjonujących za granicą.

Wszystkie działania SGB-Banku SA jako banku zrzeszającego ukierunkowane były na wzmacnianie pozycji Banków Spółdzielczych na rynku usług finansowych, pamiętając jednocześnie o tym, że siłą banku zrzeszającego są silne Banki Spółdzielcze. Celem strategicznym banku zrzeszającego pozostawało stworzenie nowoczesnej grupy bankowej, dysponującej najnowszymi technologiami, konkurencyjnej wobec innych banków, funkcjonującej w oparciu o założenie, iż podstawowym jej ogniwem jest Bank Spółdzielczy.

Korzyści dla Banków Spółdzielczych płynące z przynależności do Spółdzielczej Grupy Bankowej to m.in.: