login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Gwarancje BFG - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Znajdź swój Bank

O Grupie SGB Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w Bankach Spółdzielczych SGB objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Wysokość gwarancji BFG:

 

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 

Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

 

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej: