Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,3353 3,6548
CZK 0,1447 0,1587
EUR 4,0246 4,4070
GBP 5,1385 5,6309
USD 3,2183 3,5247
zobacz pełne notowanie

Aktualności

SGB-Bank SA we współpracy z BS Duszniki organizują emisję obligacji dla Gminy Pniewy


Burmistrz Pniew Jarosław Przewoźny oraz skarbnik Elżbieta Bandurowicz podpisali w dniu 31 października br. dokumenty związane z emisją obligacji samorządowych o łącznej wartości 1 700 000 zł.
W spotkaniu, które odbyło się w nowej siedzibie Banku Spółdzielczego Duszniki w Szamotułach, uczestniczyli także Ryszard Lorek, wiceprezes Zarządu SGB-Banku SA, oraz Wojciech Jujeczka, prezes Zarządu BS Duszniki, prowadzącego obsługę bankową Gminy Pniewy.
Gmina Pniewy wyemitowała łącznie 1 700 obligacji, których wykup nastąpi w latach 2016-2019.
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie remontu ulicy Poznańskiej w Pniewach. Inwestycję tę Gmina realizuje w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Prace remontowe polegają na położeniu odpowiedniej jakości nawierzchni drogowej, wydzieleniu ciągów pieszych i rowerowych oraz wykonaniu oznakowania, a także uzupełnieniu oświetlenia.
W wyniku przeprowadzonego konkursu, SGB-Bank SA wybrany został agentem i gwarantem dojścia do skutku emisji obligacji Gminy Pniewy.

1s.jpg

Od prawej: Jarosław Przewoźny - Burmistrz Gminy Pniewy, Elżbieta Bandurowicz, - Skarbnik, Wojciech Jujeczka - Prezes Zarządu BS Duszniki, Ryszard Lorek - Wiceprezes Zarządu SGB-Banku SA

drukuj