(Polski) Serwis używa pliki cookies!

(Polski) W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

(Polski)  Zgadzam się
(Polski)  Zgadzam się
login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Znajdź swój Bank

Offer (Polski) Dla Ciebie (Polski) Kredyty

(Polski) Kredyt odnawialny w ROR

Cechy produktu:

 • Dla obecnych i nowych klientów
 • Możliwość wykorzystania w dowolnym momencie,
 • Udzielany w formie linii kredytowej
 • Wygodny sposób kredytowania
 • Możliwość wydatkowania kwoty na dowolny cel
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt odnawialny w ROR

(Polski) Kredyt gotówkowy

Cechy produktu:

 • Dla obecnych i nowych klientów
 • Na własne potrzeby konsumpcyjne
 • Możliwość wyboru długiego okresu kredytowania
 • Możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń
 • Kwota kredytu ustalana indywidualnie
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt gotówkowy

(Polski) Kredyt mieszkaniowy

Cechy produktu:

 • Długi okres kredytowania
 • Możliwość odroczenia spłaty
 • Indywidualne podejście do każdego klienta
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Proste procedury

Wsparcie kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt mieszkaniowy

(Polski) Kredyt "Mieszkanie dla Młodych"

Dla kogo?
Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych” to rządowy program wsparcia osób w nabyciu mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy jeżeli:

1) złoży wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończy 35 lat;

2) do dnia ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności mieszkania nie był:

a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny;

3) warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

Jeżeli w ocenie banku nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.

Na jaki cel?
1) Nabywane mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy;

2) powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

a) 75 m² dla lokalu mieszkalnego i 100 m² dla domu jednorodzinnego,

b) 85 m² dla lokalu mieszkalnego i 110 m² dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci;

3) cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:

a) współczynnika 1,1 – dla nowo wybudowanego mieszkania, które jest po raz pierwszy zasiedlane przez nabywcę,

b) współczynnika 0,9 – w pozostałych przypadkach;

 • mieszkanie położone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?
Kwota dofinansowanie wkładu własnego ustalana jest w następujący sposób:

 • 30% – w przypadku posiadania przez nabywcę trojga lub większej liczby dzieci
 • 20% – w przypadku posiadania przez nabywcę dwójki dzieci
 • 15% – w przypadku posiadania przez nabywcę jednego dziecka,
 • 10% – w przypadku nieposiadania dziecka.

wartości wynikającej z iloczynu powierzchni użytkowej mieszkania (nie więcej jednak niż 50 m² lub 65 m² w przypadku posiadania trójki dzieci) i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m m² powierzchni użytkowej właściwego dla lokalizacji.

Wysokość dofinansowania wkładu własnego ustalana jest na podstawie wartości wskaźników obowiązujących dla lokalizacji kredytowanej nieruchomości, w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w banku kredytującym.

Jaka kwota kredytu?

 • Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 20.000,00 zł;
 • Maksymalna kwota ustalana jest w oparciu o cenę transakcyjną (zakupu lokalu mieszkalnego) i wartość zabezpieczenia.

Na jaki okres?
Kredyt udzielany jest na okres od 15 do 30 lat.

Jaka waluta?

Kredyt jest udzielony w walucie polskiej.

Jaka wysokość oprocentowania?
Oprocentowanie zgodne z obowiązującą Tabelą oprocentowania.

Jakie opłaty i prowizje?

 • 1. Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat,
 • 2. W przypadku otrzymania dodatkowego finansowego wsparcia, które przekazywane jest na spłatę kredytu, bank nie pobiera opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.

Kredyty w ramach programu “Mieszkanie dla Młodych” mogą udzielać tylko te Banki Spółdzielcze SGB, które przystąpiły do programu

(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt

(Polski) Pożyczka hipoteczna

Cechy produktu:

 • Na dowolny cel
 • Długi okres kredytowania
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Proste procedury
(Polski) Placówki
(Polski) Pożyczka hipoteczna

(Polski) Kredyt konsolidacyjny

Cechy produktu:

 • Spłacanie jednej raty w jednym Banku zamiast kilku rat w różnych Bankach
 • Wysokość raty dostosowana do możliwości Klienta
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Możliwość wyboru okresu kredytowania
 • Część środków może być przeznaczona na dowolny cel
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • Indywidualne podejście do każdego klienta
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt konsolidacyjny

(Polski) Kredyt studencki

 • Na własne potrzeby konsumpcyjne
 • Kredyt studencki jest przyznawany na okres studiów, maksymalnie 6 lat studiów lub 4 lata studiów doktoranckich
 • Kredyt wypłacany jest w miesięcznych transzach w okresie od października do lipca w wysokości 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1 000 zł
 • Zmienne oprocentowanie kredytu wynoszące 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP
 • Po ukończeniu studiów możesz skorzystać z 2 letniej karencji w spłacie kredytu
 • Rata kredytu w okresie spłaty to połowa otrzymanej miesięcznej transzy wypłat wraz z odsetkami stanowiącymi 50% stopy redyskontowej weksli NBP (pozostałą część odsetek pokryje za Ciebie BGK)
 • Wniosek o kredyt studencki wraz z kompletem wymaganych przez Bank dokumentów należy złożyć w Banku w terminie od 15 lipca do 20 października br.
 • Możliwość skorzystania z poręczenia BGK

Kredyty studenckie mogą być udzielane  przez Banki Spółdzielcze SGB, które przystąpiły do programu.

(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt studencki

(Polski) Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

 • możliwość kredytowania przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji i remontów,
 • możliwość skorzystania z premii termomodernizacyjnej/remontowej/kompensacyjnej, na spłatę części kredytu wykorzystanego na przedsięwzięcie,
 • brak ograniczeń ustawowych dotyczących udziału wkładu własnego/kredytu w ogólnym koszcie inwestycji,
 • brak ograniczeń ustawowych dotyczących okresu kredytowania.

Inwestorzy zaciągający kredyty termomodernizacyjne i remontowe po spełnieniu określonych w Ustawie warunków otrzymują premię z BGK, która obligatoryjnie zostaje przeznaczona na spłatę części kredytu, zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe.

Korzyści:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego spłaci do 20% kwoty kredytu;
 • Opóźnienie spłaty kapitału;
 • Korzystnie można sfinansować zaplanowane przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji i remontów.

Dokumenty potrzebne by ubiegać się o kredyt?

 • wniosek o udzielenie kredytu, który pomoże Ci uzupełnić nasz doradca,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i otrzymywanym wynagrodzeniu,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość.

Dodatkowo:

 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii termomodernizacyjnej:
  • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej,
  • oryginał audytu energetycznego,
 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii remontowej:
  • wniosek o przyznanie premii remontowej,
  • oryginał audytu remontowego,
  • w przypadku inwestora będącego beneficjentem pomocy publicznej zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanych w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych,
  • dokument potwierdzający rozpoczęcie użytkowania budynku wielorodzinnego przed dniem 14 sierpnia 1961r., a w przypadku braku możliwości udokumentowania tego faktu – pisemne oświadczenie potwierdzające fakt użytkowania tego budynku przed w/w datą,
 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii kompensacyjnej:
  • wniosek o przyznanie premii remontowej,
  • wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej,
  • dokumenty lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzające informacje zawarte we wniosku inwestora o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, w jakich ich wynajem podlegał ograniczeniom, w zakresie, w jakim wymagane są do obliczenia wysokości premii kompensacyjnej,
  • dokumenty potwierdzające, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie premii kompensacyjnej.
(Polski) Placówki
(Polski) Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

Kontakt z doradcą

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Jednocześnie oświadczam, iż znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), w tym prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania

Ponadto wyrażam zgodę:

1 na wysyłanie przez SGB-Bank S.A. na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 na wysyłanie przez Bank Spółdzielczy (wybrany przeze mnie z powyższej listy) na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez SGB-Bank S.A. wybrany przeze mnie z powyższej listy do
kontaktów z automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.), w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

2 na używanie przez Bank Spółdzielczy wybrany przeze mnie z powyższej listy do
kontaktów z automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.), w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 - zgoda obowiązkowa przy podaniu adresu email, 2 - zgoda obowiązkowa przy podaniu numeru telefonu

Wypełnij formularz!
Nasz doradca skontaktuje się z Tobą!