login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Banki spółdzielcze z edukacyjną misją - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Znajdź swój Bank

Banki spółdzielcze z edukacyjną misją

20 września 2017 r., podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych, podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy w ramach Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” z Bankami Spółdzielczymi z grupy SGB w rozpoczynającym się roku akademickim 2017/2018.

Banki Spółdzielcze z grupy SGB od października br. będą realizowały swoją edukacyjną misję w szkołach wyższych w ramach modułu wykładowego „Nowy wymiar bankowości spółdzielczej”. Jego celem jest prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących banków spółdzielczych w Polsce, specyfiki ich funkcjonowania oraz szczególnej pozycji na rynku bankowym. Słuchacze modułu dowiedzą się również jakie są różnice pomiędzy bankami spółdzielczymi a innymi uczestnikami rynku bankowego – bankami komercyjnymi i SKOK-ami.

Sygnatariuszami Porozumienia byli Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu SGB-Banku, Paweł Pyzik, oraz Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Andrzej Wolski.